Buzoneo en Barcelona

Teléfono: 935 910 510

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), consento que les dades facilitades en el formulari siguin incorporats a un fitxer del qual és titular DISTPUBLIC, SERVEIS DE PUBLICITAT, S.L. amb la finalitat de:.

La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o pre-contracte realitzat per l’usuari mitjançant aquesta web, telèfon, correu postal o correu electrònic. La gestió i control periòdic dels serveis oferts oferts pels mitjans abans esmentats. L’enviament d’informació comercial sobre serveis i productes de DISTPUBLIC SERVEIS DE PUBLICITAT S.L., empreses del grup i filials poguessin oferir a l’usuari d’aquesta web.

L’emplenament de totes les dades personals facilitats és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud i l’usuari es fa responsable sobre la seva veracitat i exactitud.

Consento que les meves dades puguin ser cedits, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats pertanyents al grup d’empreses de DISTPUBLIC SERVEIS DE PUBLICITAT S.L., filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualssevol de les referides activitats i amb les quals les diferents entitats de les empreses abans esmentades concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no cap operació.

Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a: DISTPUBLIC SERVEIS DE PUBLICITAT S.L., S.L. C/ Elèctrode, 86 Rivas- Vaciamadrid, 28522 Madrid RF. LOPD, identificant-me degudament.